Staff

Кадрлар бөлум башчысы: Шамбеталиев Канатбек Ыбыкеевич

тел: (0312) 631425-1006

кабинет: А-блок 105

Кадрлар бөлүм улук инспектору: Садирова Жумагүл Усөновна

тел: (0312) 631425-1004

кабинет: А-блок 103